"Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról" vetélkedő
A verseny célja, hogy a tanulók jobban megismerjék Százhalombatta meghatározó ipari üzemének a működését, felkeltse érdeklődésüket a természettudományok, első-sorban a kémia iránt, továbbtanulásuk során hasz-nosítsák azokat a kőolaj-iparra vonatkozó ismerete-iket, melyet a vetélkedőre történő felkészülés során szereztek.

Az oldal folyamatos fejlesztés alatt áll. Kérjük türelmét.

Kapcsolattartó:
Bábikné Gyovai Anita
E-mail: ababikne@mol.hu
Tel: (70) 373-6644"Végtelen számú kísérlet sem bizonyíthatja igaza-mat; egyetlen kísérlet is bizonyíthatja, tévedtem."
Albert Einstein

Kellemes böngészést és jó versenyzést!

Jelentkezés a vetélkedőre
Jelentkezés és részvétel feltételei:
A vetélkedőre a 4 százhalombattai általános iskola (1. sz., Arany, Eötvös, Kőrösi Ált Isk.) és az Ercsi (Eötvös) általános iskola 7. és 8. osztályos tanulói jelentkezhetnek 3 fős csapatokat alkotva.

A nulladik, vagy úgynevezett válogató fordulón létszámkorlátozás nélkül valamennyi, a vetélkedéshez kedvet érző diák részt vehet, azonban ennek eredményeként iskolánként csak az első három legjobb eredményt elért csapat jut tovább a tematikus fordulókra.

A jelentkezéshez ki kell tölteni egy 40 feladatból álló kérdéssort, melynek leadási határideje legkésőbb

2010. október 11.

A versenyre való jelentkezést minden esetben visszaigazoljuk mind a csapat mind a felkészítő tanár felé. Határidőn túl érkezett jelentkezéseket nem tudunk elfogadni.

Jelentkezéshez szükséges további adatok:
A jelentkezéshez csapatnevet kell választani, mely a kőolajiparban vagy a kémiában használt megnevezés lehet, meg kell adni a csapat három tagjának nevét, a csapat elektronikus és postai elérhetőségét, a felkészítő tanár nevét valamint az iskola megjelölését.

A beadandó feladatokat elektronikusan kitöltve az alábbi címre kérjük visszaküldeni:
E-mail: MOLVetelkedo@mol.hu


Kitöltendő tesztfeladat! (kitudtobbet_0_fordulo.doc)
© 2010. "Ki tud többet a kőolajfinomításról" c. vetélkedő hivatalos honlapja, Százhalombatta MOL Dunai Finomító - Minden jog fenntartva

A versennyel kapcsolatos kérdésekben a következő címre írhat: MOLVetelkedo@mol.hu.