"Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról" vetélkedő
A verseny célja, hogy a tanulók jobban megismerjék Százhalombatta meghatározó ipari üzemének a működését, felkeltse érdeklődésüket a természettudományok, első-sorban a kémia iránt, továbbtanulásuk során hasz-nosítsák azokat a kőolaj-iparra vonatkozó ismerete-iket, melyet a vetélkedőre történő felkészülés során szereztek.

Az oldal folyamatos fejlesztés alatt áll. Kérjük türelmét.

Kapcsolattartó:
Bábikné Gyovai Anita
E-mail: ababikne@mol.hu
Tel: (70) 373-6644"Végtelen számú kísérlet sem bizonyíthatja igaza-mat; egyetlen kísérlet is bizonyíthatja, tévedtem."
Albert Einstein

Kellemes böngészést és jó versenyzést!
Versenykiírás, a jelentkezés feltételei
A verseny célja:
A tanulók jobban megismerjék Százhalombatta meghatározó ipari üzemének (MOL Dunai Finomító) a működését, felkeltse érdeklődésüket a természettudományok, elsősorban a kémia iránt, továbbtanulásuk során hasznosítsák azokat a kőolajiparra vonatkozó ismereteiket, melyet a vetélkedőre történő felkészülés során szereztek.

Jelentkezés és részvétel feltételei:
A vetélkedőre a 4 százhalombattai általános iskola (1. sz., Arany, Eötvös, Kőrösi Ált Isk.) és az Ercsi (Eötvös) általános iskola 7. és 8. osztályos tanulói jelentkezhetnek 3 fős csapatokat alkotva.

A nulladik, vagy úgynevezett válogató fordulón létszámkorlátozás nélkül valamennyi, a vetélkedéshez kedvet érző diák részt vehet, azonban ennek eredményeként iskolánként csak az első három legjobb eredményt elért csapat jut tovább a tematikus fordulókra.

A jelentkezéshez ki kell tölteni egy 40 kérdésből álló feladatsort, melynek leadási határideje legkésőbb 2010. október 11. A versenyre való jelentkezést minden esetben visszaigazoljuk mind a csapat mind a felkészítő tanár felé. Határidőn túl érkezett jelentkezéseket nem tudunk elfogadni.

A további három forduló három téma köré szerveződik, ezek a
 • Kőolaj kutatás, termelés, szállítás - 2010. október 29.
 • Kőolaj feldolgozás (+környezetvédelem) - 2010. november 12.
 • Termék kereskedelem, termékek felhasználása - 2010. november 26.
Ezek az ún. tematikus fordulók a Dunai Finomítóban kerülnek megrendezésre, ahol a tanulók a szakemberektől közvetlenül sajátíthatják el az elméleti anyagot, visszakérdezhetnek ill. interaktív, játékos formában meg is győződhetnek tudásukról. Minden tematikus forduló része egy terepgyakorlat, ahol az adott témához kapcsolódó helyszín kerül bemutatásra. Ezt követően a beadandó otthoni feladat kerül ismertetésre. Minden következő tematikus forduló elején, az előző téma visszakérdezése történik meg egy tesztlap kitöltésével. Az egyes fordulók között két hét telik el.

A végső, a döntő megmérettetésen a három fordulón összesített eredmény alapján a legjobban szereplő öt csapat vehet részt, akik erről értesítést kapnak. A döntő a százhalombattai konferencia központban kerül megrendezésre, 2010. december 17-én.

A vetélkedővel kapcsolatos minden fontos információ - határidők, beadandó feladatok, segédanyagok, elért pontszám az egyes fordulók után - elérhető lesz az erre a célra létrehozott http://molvetelkedo.battanet.hu weboldalon.

Fordulóktól függetlenül meghirdetünk további két beadható feladatot. Ennek elkészítése nem kötelező és nem része a vetélkedőnek, a legjobb pályaművek külön kerülnek értékelésre, különdíjjal jutalmazva:
 1. Reklámfilm készítés
  A kőolaj kitermeléssel, feldolgozással, szállítással vagy kereskedelemmel kapcsolatos témában várjuk kb. 5 percnyi hosszú reklámfilm készítését.
  Amit várunk, bármi ami a kőolajjal kapcsolatosan megfogalmazódik, fontos üzenet vagy mondanivaló akár a felnőttek, akár a diákok részére (pl. a közelmúlt nem várt természeti katasztrófái, a Föld megóvása, a takarékosságra való figyelemfelhívás, stb.). A film stílusa lehet a drámaian komolytól egészen a humoros formáig.

  A pályaműveket mpeg, avi, wmv, vagy DVD formátumban 3 példányban kérjük digitális adathordozón megküldeni az alábbi címre:

  Szűcs Alexandra "VETÉLKEDŐ - KREATÍV" MOL Nyrt. Százhalombatta Olajmunkás út 2.

  Az adathordozó mellett kérjük a pályázó(k) nevét, elérhetőségét (e-mail és telefon), a felkészítő tanár és az iskola nevét is megadni. Az e-mail-es elérhetőség megadására azért van szükség, mert minden beérkezett pályázó(k)nak visszaigazolást küldünk a pályázati anyag beérkezését követően.

 2. Grafika/logo és szlogen készítés
  A kőolaj kitermeléssel, feldolgozással, szállítással vagy kereskedelemmel kapcsolatos grafika vagy logo, ill. a vetélkedő nevére utaló szlogen elkészítésére várunk pályaműveket, a műfaj ill. technika nincs meghatározva.

  A pályaműveket (grafika/logo) pdf vagy jpg formátumban kérjük eljuttatni a MOLVetelkedo@mol.hu e-mail címre. Kérjük továbbá a pályázó(k) nevét, elérhetőségét (e-mail és telefon), a felkészítő tanár és az iskola nevét is megadni.

  Beadási határidő mindkét esetben: 2010. november 22. Ünnepélyes eredményhirdetésre a döntőn kerül sor. A díjazottakat kiértesítjük.


Időbeosztás:
Vetélkedő meghirdetése:2010. szeptember 13.
Válogató forduló beadási határidő:2010. október 11.
A bejutott 15 csapat kiértesítése2010. október 18.
1. forduló (Dunai Finomító):2010. október 29.
1. forduló beadandó feladat2010. november 8.
2. forduló (Dunai Finomító):2010. november 12.
2. forduló beadandó feladat2010. november 22.
Film, grafika beadási határidő:2010. november 22.
3. forduló (Dunai Finomító):2010. november 26.
3. forduló beadandó feladat:2010. december 6.
Döntős csapatok kiértesítése2010. december 9.
Döntő (élő) - (konferenciaközpont):2010. december 17.


Díjazás:
A tematikus fordulóba jutott minden résztvevő kap ajándékot. Az első három helyezett csapat tagjai értékes tárgynyereményben részesülnek. A nyertes csapat iskolája egy vándorserleget és mellé szintén értékes jutalmat nyer.Különdíj:
A fent meghirdetett reklámfilm és grafika/logo/szlogen műfajban a legjobb pályamű készítői különdíjban részesülnek.

Jelentkezéshez szükséges további adatok:
A jelentkezéshez csapatnevet kell választani, mely a kőolajiparban vagy a kémiában használt megnevezés lehet, meg kell adni a csapat három tagjának nevét, a csapat elektronikus és postai elérhetőségét, a felkészítő tanár nevét valamint az iskola megjelölését.

A beadandó feladatokat elektronikusan az alábbi címre kérjük küldeni:
E-mail: MOLVetelkedo@mol.hu

A versennyel kapcsolatos további információk a honlapon ill. az alábbi telefonon érhetők el:

Bábikné Gyovai Anita, MOL
Tel: (70)-373-6644


Százhalombatta, 2010. szeptember 13.

Versenykiírás nyomtatható formátum (pdf)

Plakát (pdf)

© 2010. "Ki tud többet a kőolajfinomításról" c. vetélkedő hivatalos honlapja, Százhalombatta MOL Dunai Finomító - Minden jog fenntartva

A versennyel kapcsolatos kérdésekben a következő címre írhat: MOLVetelkedo@mol.hu.