"Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról?" c. vetélkedő
A verseny célja, hogy a tanulók jobban megismerjék Százhalombatta meghatározó ipari üzemének a működését, felkeltse érdeklődésüket a természettudományok, első-sorban a kémia iránt, továbbtanulásuk során hasz-nosítsák azokat a kőolaj-iparra vonatkozó ismerete-iket, melyet a vetélkedőre történő felkészülés során szereztek.

Az oldal folyamatos fejlesztés alatt áll. Kérjük türelmét.

Kapcsolattartó:
Huffné Móré Judit
E-mail: jmore@mol.hu
Tel: (70) 373-3874"Végtelen számú kísérlet sem bizonyíthatja igaza-mat; egyetlen kísérlet is bizonyíthatja, tévedtem."
Albert Einstein

Kellemes böngészést és jó versenyzést!

"Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról" c. vetélkedő

A MOL pályaorientációs és környezeti nevelés éve programja
2010. évi akciók

Százhalombatta város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 2008/2009. tanévet a környezeti nevelés évének nyilvánította. A program céljai között szerepelt a 3-18 éves korosztály környezetvédelmi és természetvédelmi ismereteinek bővítése, a környezettudatos gondolkozás és cselekvés elmélyítése. Megőrizve a várossal való jó kapcsolatot, a program sikerében bízva a MOL elkészítette 12 pontból álló együttműködési javaslatát a város ill. az iskolák részére.

Az elmúlt tanévben meghirdetett programok között szerepelt üzemlátogatás, melyen öt alkalommal mintegy 160 diák vett részt. Erről szóló beszámolónk "Olajozott utánpótlás" címmel volt olvasható 2008. decemberében. Közreműködtünk egy helyi sajátosságokat bemutató, környezeti oktatást támogató segédanyag elkészítésében (Nézz körül). Évek óta részt veszünk "Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciáján", melyet az Arany J. Általános Iskola és Gimnázium szervez, ahol előadást tartunk és a - konferenciával párhuzamosan meghirdetett pályázaton - a legjobb diákmunkákat mi is díjazzuk. Az iskolai megkeresések alapján készítettünk egy nagyméretű tablót - "A Dunai Finomító környezeti állapota - 2008" címmel, melyet az iskolák való rendelkezésére bocsátottunk. A tabló jó szemléltető eszköz, sok hasznos információhoz juttatja az érdeklődő diákokat. Előadást tartottunk az óvodai környezetvédelmi munkacsoport által szervezett konferencián, ahol bemutattuk a Finomító környezetvédelmi tevékenységét. Részt vettünk az iskolák által szervezett pályaválasztási fórumokon és szoros együttműködést alakítottunk ki a Széchenyi István Szakközépiskolával.

Mit tartogat a 2010. év? A meghirdetett programok közül továbbra is várjuk a Finomítót megismerni vágyó diákokat üzemlátogatásra (előzetes bejelentkezés alapján), ill. igény szerint előadókat biztosítunk rendhagyó környezetvédelmi órákon. Terveink között szerepel egy környezetvédelmi témájú rajz/fotópályázat, amit - a város jubileumi rendezvénysorozatának hasonló programjai miatt - az őszre hirdetünk meg. Ugyancsak ősszel szeretnénk megrendezni a "KI TUD TÖBBET A KŐOLAJ-FELDOLGOZÁSRÓL" című vetélkedőnket a százhalombattai általános iskolák nyolcadik osztályos tanulói részére. A verseny célja, hogy a tanulók jobban megismerjék Százhalombatta meghatározó ipari üzemének a működését, felkeltse érdeklődésüket a természettudományok, elsősorban a kémia iránt, továbbtanulásuk során hasznosítsák azokat a kőolajiparra vonatkozó ismereteiket, melyet a vetélkedőre történő felkészülés során szereztek.

A versenyre 3 fős csapatok nevezhetnek, a két írásbeli forduló legjobbjai pedig élő döntőben vehetnek részt. Az első három helyezett csapat értékes tárgyjutalomban részesül. A versennyel kapcsolatos részletes információkat és felkészülési anyagokat időben eljuttatjuk az iskolák számára.

A pályaorientációs és környezeti nevelés éve programunk lezárásaként az év végével szeretnénk kiküldeni az iskolák részére egy kérdőívet, ahol a diákok őszinte véleményére vagyunk kíváncsiak. Szeretnénk egyfajta visszajelzést kapni, hogy az eddigi programok mennyire voltak sikeresek, mit kellene máshogy, esetleg jobban csinálni. Ebben a felmérésben természetesen az iskolák támogatását kérjük.

A meghidetett együttműködés pontjai:
 • Nyílt napok, üzemlátogatások
 • Közreműködés, szakmai anyag készítése egy százhalombattai helyi környezetvédelmi témákkal foglalkozó segédanyag, munkafüzet elkészítéséhez
 • Rendhagyó természetismereti, környezetvédelmi órákra előadó szakemberek biztosítása
 • Középiskolások környezetvédelmi konferenciája - előadásokkal, díjakkal való segítése
 • "A Dunai Finomító környezetvédelmi állapota"- c. tabló elkészítése
 • Környezetvédelmi témájú rajz/fotópályázat
 • Felmérés
 • Részvétel pályaválasztási fórumokon
 • Szoros együttműködés a százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskolával
 • "Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról" vetélkedő meghirdetése és lebonyolítása
 • Iskolai tanulmányi, kulturális és sport rendezvények anyagi ill. MOL logós ajándékokkal történő támogatása
 • Óvodai környezetvédelmi munkacsoport szakmai támogatása
Részlet a Hírtükör 2010 áprilisában megjelent cikkéből.
© 2010. "Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról?" c. vetélkedő hivatalos honlapja, Százhalombatta MOL Dunai Finomító - Minden jog fenntartva

A versennyel kapcsolatos kérdésekben a következő címre írhat: MOLVetelkedo@mol.hu.