"Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról?" c. vetélkedő
A verseny célja, hogy a tanulók jobban megismerjék Százhalombatta meghatározó ipari üzemének a működését, felkeltse érdeklődésüket a természettudományok, első-sorban a kémia iránt, továbbtanulásuk során hasz-nosítsák azokat a kőolaj-iparra vonatkozó ismerete-iket, melyet a vetélkedőre történő felkészülés során szereztek.

Az oldal folyamatos fejlesztés alatt áll. Kérjük türelmét.

Kapcsolattartó:
Huffné Móré Judit
E-mail: jmore@mol.hu
Tel: (70) 373-3874"Végtelen számú kísérlet sem bizonyíthatja igaza-mat; egyetlen kísérlet is bizonyíthatja, tévedtem."
Albert Einstein

Kellemes böngészést és jó versenyzést!


Versenykiírás, a jelentkezés feltételei

A verseny célja:
A tanulók jobban megismerjék a MOL-csoport Dunai Finomító működését, felkeltse érdeklődésüket a természet-tudományok, elsősorban a kémia iránt, továbbtanulásuk során hasznosítsák azokat a kőolajiparra vonatkozó ismereteiket, melyet a vetélkedőre történő felkészülés során szereztek, nem utolsó sorban pedig megalapozza a MOL szakember utánpótlását.

Jelentkezés és részvétel feltételei:
A vetélkedőre a MOL-csoport Dunai Finomítójának vonzáskörzetében működő általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói jelentkezhetnek 3 fős csapatokat alkotva.
A nulladik, vagy úgynevezett válogató fordulón létszámkorlátozás nélkül valamennyi, a vetélkedéshez kedvet érző diák részt vehet, azonban ennek eredményeként a legjobban teljesítő 15 csapat jut tovább a tematikus fordulókra.

A jelentkezéshez ki kell tölteni a csatolt feladatsort, melynek leadási határideje legkésőbb 2012. október 10. A versenyre való jelentkezést minden esetben visszaigazoljuk mind a csapat mind a felkészítő tanár felé. Határidőn túl érkezett jelentkezéseket nem tudunk elfogadni.

A további három forduló három téma köré szerveződik, ezek a
  • Kőolaj kutatás, termelés, szállítás - 2012. október 26.
  • Kőolaj feldolgozás (+környezetvédelem) - 2012. november 9.
  • Termék kereskedelem, termékek felhasználása - 2012. november 23.
Ezek az ún. tematikus fordulók a Dunai Finomítóban kerülnek megrendezésre, ahol a tanulók a szakemberektől közvetlenül sajátíthatják el az elméleti anyagot, visszakérdezhetnek ill. interaktív, játékos formában meg is győződhetnek tudásukról. Minden tematikus forduló része egy terepgyakorlat, ahol az adott témához kapcsolódó helyszín kerül bemutatásra. Ezt követően a beadandó otthoni feladat kerül ismertetésre. Minden következő tematikus forduló elején, az előző téma visszakérdezése történik meg egy tesztlap kitöltésével. Az egyes fordulók között két hét telik el.

A végső, a döntő megmérettetésen, a három fordulón összesített eredmény alapján a legjobban szereplő öt csapat vehet részt, akik erről értesítést kapnak. A döntő a Dunai Finomító színháztermében kerül megrendezésre, 2012. december 14-én. A vetélkedővel kapcsolatos minden fontos információ - határidők, beadandó feladatok, segédanyagok, elért pontszám az egyes fordulók után – elérhető lesz az erre a célra létrehozott http://molvetelkedo.battanet.hu weboldalon.


Időbeosztás:
Vetélkedő meghirdetése:2012. szeptember 12.
Válogató forduló beadási határidő:2012. október 10.
A bejutott 15 csapat kiértesítése2012. október 17.
1. forduló (Dunai Finomító):2012. október 26.
1. forduló beadandó feladat2012. november 6.
2. forduló (Dunai Finomító):2012. november 9.
2. forduló beadandó feladat2012. november 19.
3. forduló (Dunai Finomító):2012. november 23.
3. forduló beadandó feladat:2012. november 30.
Döntős csapatok kiértesítése2012. december 5.
Döntő (élő) - (konferenciaközpont):2012. december 14.


Díjazás:
A tematikus fordulóba jutott minden résztvevő kap ajándékot, továbbá a döntőn résztvevő csapatok mindegyike értékes nyereményben részesül.

Jelentkezéshez szükséges további adatok:
A jelentkezéshez csapatnevet kell választani, mely a kőolajiparban vagy a kémiában használt megnevezés lehet, meg kell adni a csapat három tagjának nevét, a csapat elektronikus és postai elérhetőségét, a felkészítő tanár nevét valamint az iskola megjelölését.

A beadandó feladatokat elektronikusan az alábbi címre kérjük küldeni:
E-mail: MOLVetelkedo@mol.hu

A versennyel kapcsolatos további információk a honlapon ill. az alábbi telefonon érhetők el:

Huffné Móré Judit, MOL
Tel: (70)-373-3874


Százhalombatta, 2012. szeptember 12.

Versenykiírás nyomtatható formátum (pdf)

Plakát (pdf)

© 2010. "Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról?" c. vetélkedő hivatalos honlapja, Százhalombatta MOL Dunai Finomító - Minden jog fenntartva

A versennyel kapcsolatos kérdésekben a következő címre írhat: MOLVetelkedo@mol.hu.